Tài Liệu

    Sách học Kanji

    Sách học Kanji

    Bộ sách Kanji look and learn biên soạn theo giáo trình Genki, bao gồm 512 chữ kanji thông dụng , miêu tả chữ Kanji theo hình ảnh . Khi học kanji, các bạn tốt nhất nên học theo từ, … Đọc Thêm