Giáo trình Maininichi no kikitori

    Giáo trình Maininichi no kikitori

    Giáo trình Maininichi no kikitori

    Giáo trình luyện nghe sơ cấp Maininichi no kikitori 50 nichi bao gồm 2 cuốn Thượng 上 và Hạ 下 trong đó có 50 bài. Đây là 1 giáo trình rất tốt dành cho việc luyện nghe trong tiếng Nhật, bám sát chương … Đọc Thêm