Giáo trình Kanji

    Giáo trình tiếng Nhật Kanji

    Giáo trình tiếng Nhật Kanji

         Giáo trình học kanji  căn bản này gồm 45  bài, sẽ liệt kê ý nghĩa, âm On, âm Kun cũng như cách viết  của Hán tự  một cách đầy đủ, bao gồm cả những bài tập. Quyển sách này rất phù hợp với trình độ … Đọc Thêm