Giáo trình Genki

    Giáo trình tiếng Nhật Genki

    Giáo trình tiếng Nhật Genki

    Giáo trình Genki này là 1 tài liệu dạy và học mới mẽ và tuyệt vời, với cách dạy tiếp cận toàn diện để phát triển 4 kỹ năng nghe nói đọc và viết, qua đó sẽ trao dồi tổng thể khả năng tiếp thu tiếng … Đọc Thêm